Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. sz. alatti intézményünkben elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtetünk.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver helyiségében található szerver 3 napig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak az intézményünkben dolgozó jogosultsággal rendelkező munkavállalók. A kamerák felvételének megtekintésére az intézményünk igazgatója, helyettese, vagy ezen személyek akadályoztatása esetén az intézményünk mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumtól. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek:

 

Kihelyezett kamerák helye:

Megfigyelt terület:

1.

Gyerekkönyvtár – folyosó

kazánház bejárata, padlásfeljáró, kapcsolótábla, területen elhelyezett értékek, eszközök

2.

Gyerekkönyvtár – folyosói számítógépek

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

3.

Gyerekkönyvtár – ajtóval szemben

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

4.

Gyerekkönyvtár – olvasói rész

a területen elhelyezett értékek, eszközök

5.

Hírlapolvasó – kölcsönzői rész

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

6.

Hírlapolvasó – számítógépek

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

7.

Irodai folyosó

a területen elhelyezett értékek, eszközök

8. Felnőtt könyvtár kölcsönző a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

9.

Felnőtt könyvtár kölcsönző 2.

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

10.

Felnőtt könyvtár számítógépterem

a területen elhelyezett értékek, számítástechnikai berendezések

11. Felnőtt könyvtár folyosó a területen elhelyezett értékek, eszközök

A megfigyelés célja elsősorban az intézményünk vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel és az intézményünk vendégeinek az intézménybe behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt az intézmény helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá az intézményben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.


H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum weboldalán a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk. 
A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát.